PROIECTE REALIZATE

2010

Formarea consilierilor scolari – curs de formare realizat in cadrul proiectului RO-0047 ” Formare familiala in abilitati  educativa privind consumul de tutun,alcool si droguri” finantat prin programul Financiar al SEE promotor Inspectoratul General al Politiei Romane

Realizarea

  1. a) -servicii de formare a consilierilor scolari in domeniul adictiilor
  2. b) – abordarea psihoterapeutica a familiei adolescentului toxicoman

2010

Activităţii 02 „Training pentru profesionisti” – Ateliere de lucru pentru asistenţii sociali din cadrul proiectului Democraţie Oraşe şi Droguri II,finanţat de Agenţia Executivă pentru Sănătate Publică

Participanţii la acest curs de formare au fost 105 de specialişti (27 Atelierul I, 25 Atelierul II, 27 Atelierul III şi 26 participanţi la Atelierul IV) din Centrele de Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog (CPECA), Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC), Serviciile de Probaţiune, Penitenciarele pentru minori, Centrele de Sănătate Mintală şi ONG-uri din Bucureşti, Timişoara, Cluj-Napoca, Sibiu, Iaşi, Oradea, Braşov, Galaţi, Ploieşti şi Miercurea-Ciuc.

Atelierele de lucru s-au axat pe managementul de caz al adolescenţilor consumatori de droguri din zonele în care participanţii îşi desfăşoară activitatea.

În cadrul atelierelor de lucru au fost abordate următoarele componente:

  • Întărirea mecanismelor de colaborare între instituţiile cu responsabilităţi în lucrul cu minorii consumatori de droguri;
  • Implementarea bunelor practici în domeniul adolescenţilor consumatori de droguri;
  • Context – situaţia actuală. Prezentarea dificultăţilor întâmpinate de instituţiile implicate în rezolvarea anumitor nevoi medicale, sociale, de educaţie, de dependenţă de droguri, de clarificare a situaţiei juridice, etc. a acestor copii;
  • Prezentarea sistemului de asistenţă integrată pentru consumatorii de droguri, în conformitate cu legislaţia actuală;
  • Propunere legislativă privind metodologia de lucru cu minorii consumatori de droguri;
  • Etapele de acordare a asistenţei medicale, psihologice şi sociale pentru copilul consumator de droguri;
  • Responsabilităţi ale intervenţiei fiecărei instituţii în fiecare etapă de acordare a asistenţei medicale, psihologice şi sociale pentru copilul consumator de droguri;
  • Documente standardizate utilizate în acordarea asistenţei pentru copilul consumator de droguri.

Pe parcursul fiecărui atelier au fost organizate sesiuni practice, grupuri de lucru şi un joc de rol pentru însuşirea şi aplicarea cunoştinţelor teoretice acumulate. Sesiunile practice şi jocul de rol au fost adaptate la particularităţile activităţilor desfăşurate de specialiştii din instituţiile implicate în asistenţa adolescenţilor consumatori de droguri. Toţi participantii au aplicat interviul structurat elaborat ca anexă în cadrul draftului de lucru şi au adus primele îmbunătăţiri în functie de problemele pe care le întâmpină real în teritoriu.

2010

Proiect consultanta : realizarea unei metodologii de lucru pentru minorii consumatori de droguri :

METODOLOGIE PRIVIND  ASISTENŢA INTEGRATA A MINORILOR CONSUMATORI DE DROGURI

2013

Proiect mobilitate :Schimb de experienta in domeniul interventiei strategice in familia cu abuz de alcool sau substante.

Proiect realizat cu sprijinul financiar al Fondului ONG din Romania prin finantare de granturi SEE si administrat de Fundatia pentru dezvoltarea Societatii Civile ( FDSC)

Partener : PHENIX HAGA MYSEN NORWAI  ( Rune Hafstad si Terje Turoy)

2015

Contract de instruire profesionala

Obiectul contractului : prestarea de catre ACF de servicii de formare profesionala : metoda SNOEZELEN – modul I , cu participarea  formatorului Prof. Univ. Krista Mertens  de la Universitatea Berlin Humbold,  a personalului angajat in structurile de psihiatrie pediatrica din cadrul Stationarului de zi din Spitalul de Psihiatrie Titan ‘Dr.C-tin Gorgos”

Despre SNOEZELEN

Noțiunea de ”Snoezelen” este un cuvânt pur fantezie, inventat în anul 1978 de două societăți de prestări servicii pentru civili, societăți din Olanda. Acest termen este o îmbinare a două cuvinte de proveniență engleză ”snooze” – care înseamnă picoteală și ”doze” – care înseamnă moțăială

Spațiile dezvoltate în perioada anilor 1970 de către von Ad Verheul și Jan Hulsegge în Haarendael (Olanda) au fost gândite inițial ca spații pentru activități de zi, care să ofere persoanelor cu putere redusă de percepere și a celor cu handicap grav posibilități adecvate de recreere și de petrecere a timpului liber.

(a se vedea Hulsegge; Verheul 19976, 6; Mertens 20042, 9-11; Mertens u.a. 2005, 7)

În spatele Snoozelen există un concept multifuncțional: Într-o cameră deosebit de plăcută (o cameră predominant albă) sunt declanșate pe lângă simțurile pentru lumină, sunet și ton, și cele pentru arome și muzică. Acestea au o acțiune de relaxare în diverse domenii de percepere, dar și una de activare. Oferta selectată și orientată ordonează stimulii, trezește interesele, aduce în prim plan amintiri și coordonează relații. Snoezelen realizează o stare de bine. În acea atmosferă plăcută oamenii scapă de frică, se simt protejați. Snoezelen este o terapie și în același timp o promovare și se aplică în toate etapele de derulare. Între timp au apărut nenumărate studii cu privire la modul de acționare. Experiențele acumulate de-a lungul a 25 de ani în Germania și în alte țări sunt strânse și evaluate

(a se vedea International Snoezelen Association, www.ISNA.de, a se vedea Snoezelen in Brockhaus, ediția 21, 2005).

Lucrări de cercetare în cadrul Universității Humboldt din Berlin – În cadrul proiectului de cercetare ”Obiectivarea efectului proceselor terapeutice și de diagnosticare în pedagogia reabilitării” am observat faptul că metoda intervențională Snoezelen are o influență pozitivă asupra stării de relaxare și de bine a omului din punct de vedere al relaxării, în special în anumite tipuri de boală – ca de exemplu tulburări de atenție asociate cu o hiperactivitate (ADHD).

BIBLIOGRAFIE

Jan Hulsegge, Ad Verheul

Snoezelen – eine andere Welt

N.T. o traducere aproximativă ”Snoezelen – o altă lume”

Noi căi de abordare pentru persoanele cu handicap sever

O carte ajunsă la a 10-a ediție

Cartea prezintă o imagine cu privire la bazele gândirii și care oferă de la motivații concrete pentru practică la instrucțiuni pentru realizarea și utilizarea aparatelor precum și pentru structurarea încăperii.